Identified - Ved registrering av reiseregning i Selvbetjeningsportal og App vises feil beløp for kostgodtgjørelse i registreringsbildet.

For å se riktig kostgodtgjørelse ved registrering av utenlandsreiser er man for tiden nødt til å trykke på 3 punkts menyen og så trykke på "Vis slipp" for å få riktige summer.

Det vil gi samme resultat som å simulere reiseslipp i kjernesystemet.

Mer informasjon om dette finnes i kundenotat, se lenke under:
https://dfo.no/kundesider/kundenotater/reiser-som-starter-med-opphold-i-norge-annet-reisemal-i-utlandet

Feb 15, 2024 - 09:07 CET
Identified - Privat opphold på tjenestereise med lokal valuta
Ved registrering av «Ferie/privat opphold» under «Legg til nytt reisemål» på en tjenestereise ser vi at kostgodtgjørelses-beregningen blir feil. I de fleste tilfeller ser det ut til at det siste reisedøgnet før det private oppholdet inntreffer, blir doblet, men vi har også sett tilfeller hvor kostgodtgjørelsen blir feil på andre måter. Vi har avdekket problemet og er i dialog med vår systemleverandør for å få feilen fikset, men vi har foreløpig ikke noe estimat på når vi venter at feilen vil være løst. For å omgå problemet har vi to forslag til løsninger:

Måltidstrekk
Legg inn måltidsfradrag for den aktuelle perioden, istedenfor å bruke «Ferie/privat opphold». Her er det viktig å huske på at man da må justere antall kompensasjonstillegg en har krav på, da DFØ appen og portalen vil foreslå at du også har krav på kompensasjonstillegg for disse dagene.

Fiktive tidspunkt
Før reisen med fiktive tidspunkt for når reisen startet eller sluttet. Om eksempelvis reisen slutter med et privat opphold, så registrerer man slutt-tidspunkt for tjenestereisen når man ville vært hjemme om en reiste rett hjem etter endt oppdrag.

Om man starter reisen med privat opphold så registrerer man start-tidspunkt for tjenestereisen når man ville reist hjemmefra, dersom man ikke hadde hatt privat opphold i forkant

Har man privat opphold midt i reisen trekker man dette ut. Her følger et eksempel på en reiseregning på en firedagers konferanse til Tyskland, hvor det er helgeopphold i midten:
1. Reisen starter hjemmefra kl. 06.00 torsdag 01. februar
2. Den reisende går over på privat opphold kl. 16.00 fredag 02. februar.
3. Mandag 05. februar kl. 08.00 starter tjenestereisen igjen.
4. Tirsdag kl. 19.00 er den reisende kommet hjem og reisen er slutt.

I dette tilfellet vil delen etter det private oppholdet være på totalt 1 døgn + 11 timer, og total lengde på tjenestereise vil være 2 døgn + 21 timer.

Man registrerer reisen på følgende måte:
1. Starttidspunkt: som vanlig
2. Sluttidspunkt: søndag kl. 03.00 (som er 2 døgn + 21 timer etter starttidspunktet på reisen).

Viktig: Den reisende må bruke kommentarfeltet til å beskrive når man faktisk var på privat opphold og når man var på tjenestereise.

Feb 15, 2024 - 09:30 CET
www.dfo.no Operational
Kundesenter Operational
KPN Operational
Telefon Operational
DFØ-app Operational
Regnskapstjenester Operational
Unit4 ERP Operational
Remittering Operational
Økonomiinfo Operational
Fakturabehandling (Contempus) Operational
CTM (KGV/KAV) Operational
Unit4 ERP kopi- og testmiljø Operational
Lønnstjenester Operational
SAP Kjernesystem Operational
Selvbetjeningsportalen Operational
Betalmeg Operational
DFØ HR Operational
Turnussystemer Operational
Turnussystemer: GATGO Operational
Turnussystemer: MinGAT Operational
Innsikt for HR og lønn Operational
Tilsetting og arbeidskontrakt Operational
DFØ Lønnsforhandlinger Operational
Innlogging og tilgangsstyring Operational
DFØ-ID Operational
Tilgangsportalen Operational
Integrasjoner Operational
Integrasjonsmotor Operational
Filflytting Operational
Meldingskø Operational
API-er Operational
Fildel Operational
Nettjenester Operational
tilskudd.dfo.no Operational
tilskudd-admin.dfo.no Operational
kudos.dfo.no Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Feb 24, 2024

No incidents reported today.

Feb 23, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 23, 12:17 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 23, 11:17 CET
Scheduled - Det pågår vedlikehold på Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor - kudos.dfo.no. Vedlikeholdet medfører at tjenesten vil være utilgjengelig i korte perioder mens arbeidet pågår.
Feb 23, 11:16 CET
Feb 22, 2024

No incidents reported.

Feb 21, 2024

No incidents reported.

Feb 20, 2024

No incidents reported.

Feb 19, 2024

No incidents reported.

Feb 18, 2024

No incidents reported.

Feb 17, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 17, 15:01 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 17, 07:00 CET
Scheduled - Teknisk vedlikehold av produksjonsmiljøene til Unit4 ERP og DFØ-ID lørdag 17. februar kl. 07.00 - 15.00. Det vil være nedetid i denne perioden. Data knyttet til Unit4 API-ene blir også utilgjengelig i samme tidsperiode.
Feb 13, 10:15 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 17, 15:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 17, 07:00 CET
Scheduled - Flere av DFØ sine systemer vil være utilgjengelige for alle brukere lørdag 17. februar kl. 07:00 til kl 15:00 på grunn av en teknisk oppgradering. Basis programvare skal oppgraderes.

Dette betyr at følgende systemer vil være utilgjengelige for alle brukere under oppgraderingen:

• Selvbetjening for ansatte og ledere
• Selvbetjening for honorarmottakere
• Betalmeg
• DFØ-app
• SAP kjernesystem
• API grensesnitt
• GAT kjernesystem
• MinGat
• GatGo
• Innsikt
• DFØ HR*
• DFØ Lønnsforhandlinger

*For våre kunder som benytter DFØ HR, vil det være mulig å logge inn via URL.
Replikering mellom DFØ HR og SAP Kjernesystem vil være stengt, men vil replikeres automatisk etter systemene er oppe igjen.

Feb 2, 07:59 CET
Feb 16, 2024
Resolved - Problemene med innlogging for brukere flere tilsettingsforhold er nå løst.
Feb 16, 08:47 CET
Update - Problemene med innlogging for brukere flere tilsettingsforhold er nå løst.
Feb 16, 08:34 CET
Update - Vi har nå funnet årsaken til innloggingsproblemene for brukere med tilknytning til flere virksomheter på nettleser/desktop, og dette vil løses med planlagt oppdatering ettermiddag/kveld 15. februar.
Feb 15, 14:53 CET
Update - Brukere som har tilsettingsforhold hos flere forskjellige virksomheter kan oppleve problemer ved innlogging i selvbetjeningsløsningene. De kan se en tom/blank side, eller se selvbetjeningsportal for ansatte i stedet for Betalmeg.

Midlertidig løsning på dette problemet er å gå tilbake i nettleseren og velge hvilken bruker en skal inn på igjen.
Vi jobber med å løse også dette problemet.

Pålogging i DFØ-appen er ikke påvirket av feilen og berørte brukere vil derfor fortsatt ha tilgang til samtlige av sine brukere via DFØ-appen som normalt. Vi anbefaler derfor bruk av DFØ-appen som midlertidig løsning mens vi arbeider med å løse feilen i selvbetjeningsløsning på nett.

Feb 2, 09:00 CET
Monitoring - Brukere som har tilsettingsforhold hos flere forskjellige virksomheter kan oppleve å ikke få logget inn i selvbetjeningsløsningene via datamaskin, da med feilmeldingen "Det har oppstått en feil", ved forsøk på innlogging.

Pålogging i DFØ-appen er ikke påvirket av feilen og berørte brukere vil derfor kunne få tilgang til samtlige av sine brukere via DFØ-appen. Vi anbefaler derfor bruk av DFØ-appen som midlertidig løsning mens vi arbeider med å løse feilen.

Jan 18, 13:55 CET
Feb 15, 2024

Unresolved incident: Feil i forbindelse med beregning av kostgodtgjørelse for reiser i utlandet med privat opphold.

Feb 14, 2024

No incidents reported.

Feb 13, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 13, 12:22 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 13, 12:00 CET
Scheduled - Det pågår vedlikehold på Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor - kudos.dfo.no. Vedlikeholdet medfører at tjenesten vil være utilgjengelig i korte perioder mens arbeidet pågår.
Feb 13, 11:57 CET
Feb 12, 2024
Resolved - Reisekjøring er ferdig.
Feb 12, 14:34 CET
Monitoring - Reisekjøringen fredag 09.02.2024 ble dessverre noe forsinket for flere av våre kunder. Forsinkelsen vil ikke påvirke utbetalingsdato. Godkjenning i bank fram til og med mandag 12.02.2024 vil være uproblematisk da utbetalingsdato er tirsdag 13.02.2024.
Feb 9, 15:32 CET
Feb 11, 2024

No incidents reported.

Feb 10, 2024

No incidents reported.