All Systems Operational
www.dfo.no Operational
Kundesenter Operational
KPN Operational
Telefon Operational
DFØ-app Operational
Regnskapstjenester Operational
Unit4 ERP Operational
Remittering Operational
Økonomiinfo Operational
Fakturabehandling (Contempus) Operational
CTM (KGV/KAV) Operational
Unit4 ERP kopi- og testmiljø Operational
Lønnstjenester Operational
SAP Kjernesystem Operational
Selvbetjeningsportalen Operational
Betalmeg Operational
DFØ HR Operational
Turnussystemer Operational
Turnussystemer: GATGO Operational
Turnussystemer: MinGAT Operational
Innsikt for HR og lønn Operational
Tilsetting og arbeidskontrakt Operational
DFØ Lønnsforhandlinger Operational
Innlogging og tilgangsstyring Operational
DFØ-ID Operational
Tilgangsportalen Operational
Integrasjoner Operational
Integrasjonsmotor Operational
Filflytting Operational
Meldingskø Operational
API-er Operational
Fildel Operational
Nettjenester Operational
tilskudd.dfo.no Operational
tilskudd-admin.dfo.no Operational
kudos.dfo.no Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Det er teknisk vedlikehold av Unit4 ERP produksjonsmiljøene og DFØ ID lørdag 23. september kl. 07.00 til kl. 15.00. Det vil forekomme nedetid i denne perioden.
Posted on Sep 16, 2023 - 14:41 CEST
Teknisk vedlikehold av lønnssystemet Sep 23, 2023 07:00-15:00 CEST
Flere av DFØ sine systemer vil være utilgjengelige i perioden for alle brukere på lørdag 23. september kl. 07:00 til kl 15:00 på grunn av teknisk oppgradering.
Noen av systemene kan bli tilgjengelig tidligere en planlagt vedlikeholdsvindu, avhengig av oppdateringsrutinene

Følgende systemer vil være utilgjengelige for brukere under oppgraderingen:

Selvbetjening for ansatte og ledere
Selvbetjening for honorarmottakere, Betalmeg
DFØ-app
SAP kjernesystem
API grensesnitt
GAT kjernesystem
MinGat
GatGo
Innsikt
Integrasjonsmotor
Fildel
Lokale Lønnsforhandlinger

DFØ HR
For våre kunder som benytter DFØ HR, vil det ikke være mulig å logge inn via URL.
Replikering mellom DFØ HR og SAP Kjernesystem vil være stengt, men vil replikeres automatisk etter
systemene er oppe igjen.

Posted on Sep 04, 2023 - 09:25 CEST
Past Incidents
Sep 22, 2023

No incidents reported today.

Sep 21, 2023

No incidents reported.

Sep 20, 2023

No incidents reported.

Sep 19, 2023

No incidents reported.

Sep 18, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 18, 16:40 CEST
Investigating - Vi opplever fortiden feil med tilskuddsløsningen, vi jobber med saken og vil oppdatere hendelsen så snart som mulig.
Sep 18, 16:17 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 18, 11:49 CEST
Investigating - Vi opplever fortiden feil med tilskuddsløsningen, vi jobber med saken og vil oppdatere hendelsen så snart som mulig.
Sep 18, 10:48 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 18, 09:34 CEST
Investigating - Vi opplever fortiden feil med tilskuddsløsningen, vi jobber med saken og vil oppdatere hendelsen så snart som mulig.
Sep 18, 09:18 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 18, 09:03 CEST
Investigating - Vi opplever fortiden feil med tilskuddsløsningen, vi jobber med saken og vil oppdatere hendelsen så snart som mulig.
Sep 18, 08:50 CEST
Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.

Sep 15, 2023

No incidents reported.

Sep 14, 2023

No incidents reported.

Sep 13, 2023
Resolved - Problemet er nå løst og Økonomiinfo er oppe igjen.
Sep 13, 12:54 CEST
Investigating - Vi har for øyeblikket problemer med Økonomiinfo for kunder på drammensbasen.
Sep 13, 11:59 CEST
Sep 12, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 12, 13:07 CEST
Investigating - Vi opplever fortiden feil med tilskuddsløsningen, vi jobber med saken og vil oppdatere hendelsen så snart som mulig.
Sep 12, 12:18 CEST
Resolved - Problemene med «DFØ – Bankkontokontroll før remittering» og spørringen «DFØ – kontroll før remittering» er nå løst og disse fungerer nå som normalt.
Sep 12, 08:59 CEST
Update - Problemene med «DFØ – Bankkontokontroll før remittering» og spørringen «DFØ – kontroll før remittering» er nå løst og disse fungerer nå som normalt.
Sep 12, 08:57 CEST
Update - Vi jobber fortsatt med å løse problemet.
Sep 7, 15:17 CEST
Investigating - Det er problemer med rapporten «DFØ – Bankkontokontroll før remittering» og spørringen «DFØ – kontroll før remittering».
Inntil vi har fått rettet opp i problemet, må dere ta ut oversikt over åpne poster ved å benytte spørring «Åpne og historiske poster alle leverandører».
Det er viktig å avgrense med status «N».

Sep 7, 09:30 CEST
Sep 11, 2023

No incidents reported.

Sep 10, 2023

No incidents reported.

Sep 9, 2023

No incidents reported.

Sep 8, 2023

No incidents reported.