Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
May 14, 2024 - 09:44 CEST
Investigating - Det er oppdaget en feil i løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt. Feilen gjelder kopiering av kommentar fra Bestiller i arbeidsflyt. Dersom Saksbehandler kopierer en kontrakt i stedet for å opprette en ny kontrakt, ser det ut som kommentaren fra Bestiller i den kopierte kontrakten, blir med over i den nye kontrakten.

Vi anbefaler at Saksbehandler ikke benytter «Lag kopi» funksjonen ved opprettelse av ny kontrakt, så lenge feilen er aktiv.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

May 03, 2024 - 15:08 CEST
Identified - Vi oppfordrer til å prøve å logge på flere ganger for de som opplever problemet.
Feilen er rapportert til leverandør og det jobbes med feilretting.

May 07, 2024 - 14:01 CEST
Identified - Ved registrering av reiseregning i Selvbetjeningsportal og App vises feil beløp for kostgodtgjørelse i registreringsbildet.

For å se riktig kostgodtgjørelse ved registrering av utenlandsreiser er man for tiden nødt til å trykke på 3 punkts menyen og så trykke på "Vis slipp" for å få riktige summer.

Det vil gi samme resultat som å simulere reiseslipp i kjernesystemet.

Mer informasjon om dette finnes i kundenotat, se lenke under:
https://dfo.no/kundesider/kundenotater/reiser-som-starter-med-opphold-i-norge-annet-reisemal-i-utlandet

Feb 15, 2024 - 09:07 CET
www.dfo.no Operational
Kundesenter Operational
KPN Operational
Telefon Operational
DFØ-app Operational
Regnskapstjenester Operational
Unit4 ERP Operational
Remittering Operational
Økonomiinfo Operational
Fakturabehandling (Contempus) Operational
CTM (KGV/KAV) Operational
Unit4 ERP kopi- og testmiljø Operational
Lønnstjenester Degraded Performance
SAP Kjernesystem Operational
Selvbetjeningsportalen Operational
Betalmeg Operational
DFØ HR Operational
Turnussystemer Operational
Turnussystemer: GATGO Operational
Turnussystemer: MinGAT Operational
Innsikt for HR og lønn Operational
Tilsetting og arbeidskontrakt Degraded Performance
DFØ Lønnsforhandlinger Operational
Innlogging og tilgangsstyring Operational
DFØ-ID Operational
Tilgangsportalen Operational
Integrasjoner Operational
Integrasjonsmotor Operational
Filflytting Operational
Meldingskø Operational
API-er Operational
Fildel Operational
Nettjenester Operational
tilskudd.dfo.no Operational
tilskudd-admin.dfo.no Operational
kudos.dfo.no Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Oppgradering av Turnus systemene May 24, 2024 16:00 - May 25, 2024 15:00 CEST
Det blir oppgradering av Turnus systemene fra fredag 24. mai kl. 16:00 til lørdag 25.mai kl. 15:00.
Dette betyr at GAT, GatGo og MinGat systemene vil være utilgjengelige i perioden.

MinGat og GatGo forventes å være tilgjengelig fredag 24.mai kl. 21.00
Gat kjernesystem forventes å være tilgjengelig lørdag 25.mai kl. 15:00

Posted on May 08, 2024 - 09:21 CEST
Teknisk vedlikehold av produksjonsmiljøene til Unit4 ERP og DFØ-ID lørdag 25. mai kl. 07.00-14.00. Det vil være nedetid i denne perioden. Data knyttet til Unit4 API-ene blir også utilgjengelig i samme tidsperiode.
Posted on May 16, 2024 - 13:08 CEST
Noen av DFØ sine systemer vil være utilgjengelige for alle brukere lørdag 25. mai fra kl. 08:00 til kl 15:00 på grunn av en teknisk oppgradering.

Basis programvare skal oppgraderes for noen av DFØ sine systemer.
Dette betyr at følgende systemer vil være utilgjengelige for brukere under oppgraderingen:
• DFØ Lønnsforhandlinger
• GAT kjernesystem
• MinGat
• GatGo
• Innsikt for HR og lønn

Posted on May 08, 2024 - 09:14 CEST
Past Incidents
May 23, 2024

No incidents reported today.

May 22, 2024

No incidents reported.

May 21, 2024

No incidents reported.

May 20, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
May 20, 17:09 CEST
Monitoring - I forbindelse med en systemoppdatering er det nedetid i DFØ HR fra fredag 17. mai klokken 16.00 til mandag 20. mai klokken 07.00.

Replikering til SAP vil være slått av i dette tidsrommet og det vil ikke være mulig å logge inn i DFØ HR.

Mer praktisk informasjon om nedetiden finner du her: https://dfo.no/kundesider/kundenotater/systemendringer-og-nedetid-i-dfo-hr

Informasjon om de kommende endringene i systemløsningen finner du her: https://dfo.no/kundesider/kundenotater/endringer-i-dfo-hr-som-folge-av-systemoppdatering-varen-2024

May 16, 12:53 CEST
May 19, 2024

No incidents reported.

May 18, 2024

No incidents reported.

May 17, 2024

No incidents reported.

May 16, 2024
May 15, 2024

No incidents reported.

May 14, 2024

Unresolved incident: Feil i forbindelse med kopiering av kommentar fra Bestiller i arbeidsflyt i løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt.

May 13, 2024
Resolved - Feilen er nå løst, og ny innkurv og permisjonssøknad fungerer som normalt.

Vi beklager ulempene denne feilen har medført.

May 13, 09:58 CEST
Monitoring - Feilen er nå løst, og ny innkurv og permisjonssøknad fungerer som normalt.

Har du fortsatt problemer, forsøk å logge ut av selvbetjeningsportalen og logg inn på nytt.

May 13, 09:54 CEST
Investigating - Vi har en feil i ny innkurv og permisjonssøknad.

Vi undersøker problemene og oppdaterer status fortløpende.

May 13, 09:43 CEST
May 12, 2024

No incidents reported.

May 11, 2024

No incidents reported.

May 10, 2024

No incidents reported.

May 9, 2024

No incidents reported.