Utfordringer med rapporter knyttet til remittering
Incident Report for DFØ
Resolved
Problemene med «DFØ – Bankkontokontroll før remittering» og spørringen «DFØ – kontroll før remittering» er nå løst og disse fungerer nå som normalt.
Posted Sep 12, 2023 - 08:59 CEST
Update
Problemene med «DFØ – Bankkontokontroll før remittering» og spørringen «DFØ – kontroll før remittering» er nå løst og disse fungerer nå som normalt.
Posted Sep 12, 2023 - 08:57 CEST
Update
Vi jobber fortsatt med å løse problemet.
Posted Sep 07, 2023 - 15:17 CEST
Investigating
Det er problemer med rapporten «DFØ – Bankkontokontroll før remittering» og spørringen «DFØ – kontroll før remittering».
Inntil vi har fått rettet opp i problemet, må dere ta ut oversikt over åpne poster ved å benytte spørring «Åpne og historiske poster alle leverandører».
Det er viktig å avgrense med status «N».
Posted Sep 07, 2023 - 09:30 CEST
This incident affected: Regnskapstjenester (Remittering).