Vi opplever feil ved Fildel for øyeblikket.
Incident Report for DFØ
Resolved
Feilen funnet og Fildel er nå operativt igjen
Posted May 22, 2023 - 13:51 CEST
Investigating
Det jobbes med feilsøking for øyeblikket
Posted May 22, 2023 - 13:27 CEST
This incident affected: Integrasjoner (Fildel).