Oppdatering av selvbetjeningsportal og lønnssystem på lørdag 25.mars
Scheduled for Mar 25, 08:00 - 12:00 CET
Scheduled
Oppgradering av lønnssystemet
Flere av DFØ sine systemer vil være utilgjengelige for alle brukere på lørdag 25. mars kl. 08:00 til kl 12:00 på grunn av en teknisk oppgradering.

SAP basis programvare skal oppgraderes. Dette betyr at følgende systemer vil være utilgjengelige for alle brukere under oppgraderingen:

Selvbetjening for ansatte og ledere
Selvbetjening for honorarmottakere, Betalmeg
DFØ-app
SAP kjernesystem
API grensesnitt
GAT kjernesystem
MinGat
GatGo
Innsikt

DFØ HR
For våre kunder som benytter DFØ HR, vil det være mulig å logge inn via URL. Replikering mellom DFØ HR og SAP Kjernesystem vil være stengt, men vil replikeres automatisk etter systemene er oppe igjen.
Posted Mar 03, 2023 - 08:25 CET
This scheduled maintenance affects: Integrasjoner (Integrasjonsmotor, Fildel), Lønnstjenester (SAP Kjernesystem, Selvbetjeningsportalen, Betalmeg, DFØ HR, Turnussystemer, Turnussystemer: GATGO, Turnussystemer: MinGAT, Innsikt for HR og lønn), and DFØ-app.