Enkelte brukere får tom side i "Reiseregninger" eller "Utgiftsrefusjoner"
Incident Report for DFØ
Resolved
Feilen med blank side som enkelte brukere opplevde i reiseregning og utgiftsrefusjon i selvbetjeningsportalen skal nå være løst.
Posted Nov 30, 2023 - 12:36 CET
Update
Feilen med blank side som enkelte brukere opplevde i reiseregning og utgiftsrefusjon i selvbetjeningsportalen skal nå være løst.
Posted Nov 30, 2023 - 11:54 CET
Update
Vi har funnet trolig årsak til feilen og jobber med å korrigere dette.

I mellomtiden skal det være mulig å benytte DFØ-app.

Vi beklager ulempene dette medfører.
Posted Nov 29, 2023 - 10:31 CET
Update
Vi har funnet trolig årsak til feilen og jobber med å korrigere dette.

I mellomtiden skal det være mulig å benytte DFØ-app.

Vi beklager ulempene dette medfører.
Posted Nov 29, 2023 - 10:24 CET
Update
Vi har funnet trolig årsak til feilen og jobber med å korrigere dette.

I mellomtiden skal det være mulig å benytte DFØ-app.

Vi beklager ulempene dette medfører.
Posted Nov 29, 2023 - 08:32 CET
Update
Enkelte brukere får ikke opp liste over tidligere innsendte reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner, og de får heller ikke muligheten til å opprette nye reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner i selvbetjeningsportal.

Brukere som er berørt av feilen kan forsøke å slette nettleserdata, eventuelt benytte inkognitovindu eller annen nettleser.
Dersom dette ikke løser problemet skal det være mulig å benytte DFØ-app i stedet i mellomtiden.

Vi beklager ulempene dette medfører, og jobber med feilretting.
Posted Nov 27, 2023 - 08:20 CET
Monitoring
Enkelte brukere får ikke opp liste over tidligere innsendte reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner, og de får heller ikke muligheten til å opprette nye reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner i selvbetjeningsportal.

Brukere som er berørt av feilen kan forsøke å slette nettleserdata, eventuelt benytte inkognitovindu eller annen nettleser.
Dersom dette ikke løser problemet skal det være mulig å benytte DFØ-app i stedet i mellomtiden.

Vi beklager ulempene dette medfører, og jobber med feilretting.
Posted Nov 22, 2023 - 10:41 CET
Update
Enkelte brukere får ikke opp liste over tidligere innsendte reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner, og de får heller ikke muligheten til å opprette nye reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner i selvbetjeningsportal.

I mellomtiden skal det være mulig å benytte DFØ-app til dette.

Vi beklager ulempene dette medfører, og jobber med feilretting.
Posted Nov 21, 2023 - 15:35 CET
Identified
Enkelte brukere får ikke opp liste over tidligere innsendte reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner, og de får heller ikke muligheten til å opprette nye reiseregninger og/eller utgiftsrefusjoner i selvbetjeningsportal.

I mellomtiden skal det være mulig å benytte DFØ-app til dette.

Vi beklager ulempene dette medfører, og jobber med feilretting.
Posted Nov 20, 2023 - 16:55 CET
This incident affected: Lønnstjenester (Selvbetjeningsportalen).