Enkelte brukere får gjentakende Feil 13 i mobil app
Incident Report for DFØ
Resolved
This incident has been resolved.
Posted May 30, 2022 - 07:38 CEST
Monitoring
A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Posted May 27, 2022 - 09:06 CEST
Update
Vi har identifisert at Feil 13 kan oppstå når det er eksisterende faner med tidligere ID-porten pålogginger i nettleser som benyttes på telefonen.

Midlertidig løsning kan da være å lukke disse fanene før en forsøker ny pålogging i mobil app.
Eventuelt kan en forsøke å benytte annen nettleser på telefonen.

Vi arbeider med feilretting, og foreløpig venter vi at disse problemene vil løses etter oppgraderingen 25.-27. mai.
Posted May 23, 2022 - 12:04 CEST
Identified
Vi har identifisert at feilen kan oppstå når det er eksisterende faner med tidligere ID-porten pålogginger i nettleser som benyttes på telefonen.

Midlertidig løsning kan da være å lukke disse fanene før en forsøker ny pålogging i mobil app.
Eventuelt kan en forsøke å benytte annen nettleser på telefonen.

Vi arbeider med å rette dette problemet.
Posted May 11, 2022 - 09:15 CEST
Update
Vi er klar over problemet og arbeider med saken.

Problemet kan være relatert til at en har flere eksisterende faner med pålogging via ID-porten i nettleser på telefonen som benyttes.

Løsning kan da være å lukke disse fanene før en forsøker ny pålogging i mobil app.
Eventuelt kan en forsøke å benytte annen nettleser på telefonen, eller slette nettleserdata på nettleseren som benyttes og deretter lukke denne helt.
Posted May 06, 2022 - 13:30 CEST
Investigating
Enkelte brukere får gjentakende Feil 13 i mobil app og må reautentisere seg hver gang de går inn i appen.
Vi undersøker dette.
Posted May 04, 2022 - 12:00 CEST
This incident affected: DFØ-app.