Enkelte opplever feil ved pålogging til Mobil app i kveld
Incident Report for DFØ
Resolved
Mobil app er operativ igjen
Posted May 16, 2023 - 09:08 CEST
Update
Vi fortsetter feilsøking for å identifisere feilen for de som er berørt
Posted May 15, 2023 - 21:40 CEST
Investigating
Driftsleverandør jobber med feilsøking
Posted May 15, 2023 - 20:34 CEST
This incident affected: Lønnstjenester (Selvbetjeningsportalen) and DFØ-app.