Vi opplever at enkelte brukere har utfordringer med å logge seg på Innkurv regnskap i DFØ-appen.
Incident Report for DFØ
Resolved
Problemet er nå løst.
Posted Mar 13, 2023 - 10:26 CET
Update
Problemet er nå løst.
Posted Mar 13, 2023 - 10:26 CET
Investigating
Vi jobber med å rette opp feilen.
Posted Mar 13, 2023 - 09:32 CET
This incident affected: DFØ-app.