Teknisk vedlikehold av lønnssystemet
Scheduled Maintenance Report for DFØ
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 23, 2023 - 15:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 23, 2023 - 07:00 CEST
Scheduled
Flere av DFØ sine systemer vil være utilgjengelige i perioden for alle brukere på lørdag 23. september kl. 07:00 til kl 15:00 på grunn av teknisk oppgradering.
Noen av systemene kan bli tilgjengelig tidligere en planlagt vedlikeholdsvindu, avhengig av oppdateringsrutinene

Følgende systemer vil være utilgjengelige for brukere under oppgraderingen:

Selvbetjening for ansatte og ledere
Selvbetjening for honorarmottakere, Betalmeg
DFØ-app
SAP kjernesystem
API grensesnitt
GAT kjernesystem
MinGat
GatGo
Innsikt
Integrasjonsmotor
Fildel
Lokale Lønnsforhandlinger

DFØ HR
For våre kunder som benytter DFØ HR, vil det ikke være mulig å logge inn via URL.
Replikering mellom DFØ HR og SAP Kjernesystem vil være stengt, men vil replikeres automatisk etter
systemene er oppe igjen.
Posted Sep 04, 2023 - 09:25 CEST
This scheduled maintenance affected: Integrasjoner (Integrasjonsmotor, API-er, Fildel), Lønnstjenester (SAP Kjernesystem, Selvbetjeningsportalen, Betalmeg, Turnussystemer, Turnussystemer: GATGO, Turnussystemer: MinGAT, Innsikt for HR og lønn, Tilsetting og arbeidskontrakt, DFØ Lønnsforhandlinger), and DFØ-app.