Deploy av ny versjon av tilskuddsløsningen
Scheduled Maintenance Report for DFØ
Completed
Vi er ferdig med release av ny versjon
Posted May 12, 2022 - 12:35 CEST
In progress
Vi har startet deploy, det vil bli noe nede tid på ca 1min
Posted May 12, 2022 - 11:56 CEST
Scheduled
Vi releaser ny versjon av tilskuddsløsningen med ny funkasjonalitet for opplasting av tildelinger kl 12.00 i dag
Posted May 12, 2022 - 10:22 CEST
This scheduled maintenance affected: Nettjenester (tilskudd.dfo.no, tilskudd-admin.dfo.no).