Visningsfeil i reiseregninger
Incident Report for DFØ
Identified
Ved registrering av reiseregning i Selvbetjeningsportal og App vises feil beløp for kostgodtgjørelse i registreringsbildet.

For å se riktig kostgodtgjørelse ved registrering av utenlandsreiser er man for tiden nødt til å trykke på 3 punkts menyen og så trykke på "Vis slipp" for å få riktige summer.

Det vil gi samme resultat som å simulere reiseslipp i kjernesystemet.

Mer informasjon om dette finnes i kundenotat, se lenke under:
https://dfo.no/kundesider/kundenotater/reiser-som-starter-med-opphold-i-norge-annet-reisemal-i-utlandet
Posted Feb 15, 2024 - 09:07 CET
This incident affects: Lønnstjenester (Selvbetjeningsportalen, Betalmeg) and DFØ-app.