Feil visning i innsikt for HR og lønn
Incident Report for DFØ
Resolved
Feilene er løst.
Posted Mar 06, 2023 - 09:35 CET
Monitoring
Visningsfeilene skal nå være løst.
Posted Mar 06, 2023 - 09:34 CET
Update
Feil ved visning av tidslipp i Innsikt - klokkeslett vises som desimaltall.
Feil på fraværsprosent i sykefraværsanalyse - enkelte ansatte viser mer enn 100 % fravær.
Posted Feb 27, 2023 - 08:34 CET
Identified
Feil ved visning av tidslipp i Innsikt - klokkeslett vises som desimaltall. 
Feil på fraværsprosent i sykefraværsanalyse - enkelte ansatte viser mer enn 100 % fravær.
Posted Feb 16, 2023 - 12:19 CET
This incident affected: Lønnstjenester (Innsikt for HR og lønn).