Status ny innkurv og permisjonssøknad
Incident Report for DFØ
Resolved
Ny innkurv og permisjonssøknad er nå lansert og tilgjengelige i selvbetjeningsportalen
Posted Apr 05, 2024 - 20:06 CEST
Monitoring
Ny innkurv og permisjonssøknad er nå lansert og tilgjengelige i selvbetjeningsportalen.
Posted Apr 05, 2024 - 20:05 CEST
Update
DFØ må dessverre bruke ytterligere litt tid for verifisering og å legge til permisjonssøknad i ny innkurv.
I denne perioden vil dessverre ikke permisjonssøknad være tilgjengelig.

Vi beklager ulempen dette medfører.

Ny innkurv og permisjonssøknad skal være klar for lansering fredag 5. april.
Posted Apr 04, 2024 - 16:00 CEST
Update
DFØ må dessverre bruke ytterligere litt tid for verifisering og å legge til permisjonssøknad i ny innkurv.
I denne perioden vil ikke gammel permisjonssøknad være tilgjengelig.

Vi beklager ulempen dette medfører.
Vi kommer fortløpende tilbake med mer informasjon.
Posted Apr 03, 2024 - 12:26 CEST
Update
DFØ vil bruke tiden frem til lunsj onsdag 3. april for verifisering og å legge til permisjonssøknad i ny innkurv.
I denne perioden vil dessverre gammel permisjonssøknad ikke være tilgjengelig.

Vi beklager ulempen dette medfører.
Posted Apr 03, 2024 - 07:53 CEST
Identified
DFØ vil bruke tiden frem til lunsj onsdag 3. april for verifisering og å legge til permisjonssøknad i ny innkurv.
I denne perioden vil dessverre gammel permisjonssøknad ikke være tilgjengelig.

Vi beklager ulempen dette medfører.
Posted Apr 03, 2024 - 07:52 CEST
This incident affected: Lønnstjenester (Selvbetjeningsportalen).