Innsikt er nede grunnet teknisk vedlikehold
Incident Report for DFØ
Resolved
Teknisk vedlikehold er nå avsluttet.
Posted Sep 06, 2023 - 08:15 CEST
Identified
Det har blitt utført kritisk teknisk vedlikehold i innsikt over helgen. Løsningen forventes å være operativ igjen i løpet av Onsdag 06.09.2023.
Det vil bli sendt ut varsel til alle som abonnerer på driftsvarsel for lønnsinformasjon, når løsningen er tilgjengelig.
Posted Sep 04, 2023 - 13:34 CEST
Investigating
DFØ har valgt å ta ned Innsikt for å gjennomføre kritisk teknisk vedlikehold.
Posted Aug 31, 2023 - 16:39 CEST
This incident affected: Lønnstjenester (Innsikt for HR og lønn).