Problemer med pålogging for brukere i AgrUH01 basen
Incident Report for DFØ
Resolved
Problemene er nå løst og brukere kan logge inn i Unit4.
Posted Nov 13, 2023 - 12:46 CET
Identified
Vi har identifisert problemet og jobber nå med å få opp databasen.
Posted Nov 13, 2023 - 12:13 CET
Update
Vi jobber med å løse problemet.
Posted Nov 13, 2023 - 07:57 CET
Investigating
Vi opplever problemer med databasen som gjør at brukere ikke får logge på.
Posted Nov 13, 2023 - 07:56 CET
This incident affected: Regnskapstjenester (Unit4 ERP).